Speciální kurzy jsou určené pro policii, armádu, hasiče, záchrannou službu, securiti pracovníky a ochranu VIP osob.